PLASTAVFALL:

image6621

- En kilde til verdiskaping.


Alle typer av termoplastisk plast kan
smeltes om og brukes på nytt dersom:

  • avfallet blir tatt riktig vare på der det oppstår.
  • det er tilgang til kostnadseffektive transportløsninger.
  • gjenvinneren har tilstrekkelig kompetanse og riktig utstyr.

MEN ER DET LØNNSOMT?

- Ikke alltid, men svært ofte.


image12551

PolymerTrade har mange års erfaring i å bedømme kvaliteten på plastavfall og finne kostnadseffektive transportløsninger. Vi samarbeider med lønnsomme og kvalitetsbevisste plastgjenvinningsbedrifter.
 
PolymerTrade har ikke utstyr for plastgjenvinning selv. Vår rolle og kompetanse er å finne riktig vei for plastavfallet; fra avfallsbesitter til gjenvinner, eller fra avfallsbesitter til gjenvinner og tilbake til avfallsbesitter.