Kjøp og salg av plastavfall

Vi kjøper alle typer termoplastisk plastavfall, både produksjons-avfall og forbruksavfall.

image3412
Pris eller eventuell mottaksavgift er avhengig av avfallets kvalitet og hvordan det er forberedt for transport (løs vekt, presset til baller, kvernet).

Til de fleste avfallsfraksjoner har vi flere potensielle kunder, og vi sikrer på den måten at avfallet raskt kan avhentes når avtalt mengde er klar.

Kostnadseffektiv transport og lang erfaring med å finne de riktige kundene sikrer avfallsbesitter gode betingelser og trygghet for at forretningen varer over tid.

Vi kan også påta oss å selge partier av nyvare som ikke lenger kan benyttes som tiltenkt.

image9221Vi tar hånd om det meste...
image10361