© 2020 Alle rettigheter forbeholdt.

  • Facebook Social Icon

PLASTAVFALL:

- En kilde til verdiskaping.

 

En sirkulær økonomi forutsetter at plastavfallet materialgjenvinnes fremfor å energigjenvinnes eller deponeres.​
 

Alle typer av termoplastisk plast kan
smeltes om og brukes på nytt dersom:

 

  • avfallet blir tatt riktig vare på der det oppstår.

  • det er tilgang til kostnadseffektive transportløsninger.

  • gjenvinneren har tilstrekkelig kompetanse og riktig utstyr.

VI FINNER VEIEN FRA PLASTAVFALL TIL NYTT RÅSTOFF

PolymerTrade har mange års erfaring i å bedømme kvaliteten på plastavfall og finne kostnadseffektive transportløsninger. Vi samarbeider med lønnsomme og kvalitetsbevisste plastgjenvinningsbedrifter.
 
PolymerTrade har ikke utstyr for plastgjenvinning selv. Vår rolle og kompetanse er å finne riktig vei for plastavfallet; fra avfallsbesitter til gjenvinner, eller fra avfallsbesitter til gjenvinner og tilbake til avfallsbesitter.