Det meste av plastavfallet fra industri og konsumenter kan gjenvinnes. Gjenvinning av plast skaper betydelige gevinster både for miljøet og for bedriften. Vi ønsker derfor å være en aktiv bidragsyter til at mest mulig av plastavfallet finner veien tilbake til krettsløpet i form av bærekraftig gjenvinning.