© 2020 Alle rettigheter forbeholdt.

  • Facebook Social Icon

Kjøp og salg av plastavfall

Vi kjøper alle typer termoplastisk plastavfall, både produksjons-avfall og forbruksavfall.

Polymertrade har plastkunnskap og
erfaring til å velge:


* Riktig materialfraksjon til riktig kunde

    - Unngå reklamasjoner og ekstrakostnader på
      transport til ny kunde

* Riktig sortering og emballering
    - PolymerTrade gir råd om optimal sortering og emballering:


* Riktig kvalitet for optimal gjenvinning

    - PolymerTrade vet av erfaring hvilke kontrollspørsmål som
      bør stilles for å sikre en riktig kvalitet på plastavfallet

Fløttører fra offshore-industri