OM OSS

PolymerTrade ble etablert i 1998, og etablert som aksjeselskap i 2000, med Per Haakonsen som eier. Fokus har fra starten vært eksport av plastavfall til materialgjenvinning samt import av plastplater.

 

I 2012 Stiftet vi UAB RetroPlast i Litauen sammen med en lokal partner. Vi eksporterer nå årlig ca. 5 000 tonn blandet plastavfall for sortering i Litauen.

Totalt håndterer UAB RetroPlast over 10 000 tonn plastavfall årlig og er blitt en betydelig gjenvinningsaktør i Baltikum.

 

Vi eksporterer både produksjonsavfall, avfall fra offshore og fiskeoppdrett og emballasjeplast. Vi er godkjent som trader og innsamler av Grønt Punkt Norge AS (www.grontpunkt.no).

I 2013 ble aksjekapitalen utvidet og Resource AS gikk inn som 50% eier.

I 2020 ble all aktivitet innenfor gjenvinning i Resource AS (med daglig leder Odd Øystein Meland) og PolyNord AS (med daglig leder Mikkel Haabeth), overført til PolymerTrade AS.

PolymerTrade AS vil i 2020 eksportere ca 30,000 tonn plast til materialgjenvinning og med det være en av Norges største avfallsmeglere innenfor plast.

Avd. i Skien

Per Haakonsen

Daglig leder

Tlf. +47 95 22 76 75

e-post: per@polymertrade.no

Kai Hansen

Logistikksjef

Tlf. +47 917 14 904 (kontor), 

+47 920 46 515 (privat)

e-post: kai@polymertrade.no

Galina Koleva Haakonsen

Administrasjon og regnskap

Tlf. +47 917 14 904 (kontor), +47 902 55 821 (privat)

e-post: galina@polymertrade.no

Vladislav Kolev

Logistikk

Tlf. +47 917 14 904 (kontor), 

+47 452 44 479 (privat)

e-post: vladislav@polymertrade.no

Please reload

Avd. i Trondheim

Odd Øystein Meland

Innkjøp og salg

Tlf. +47 917 10 081

e-post: odd@polymertrade.no

Mikkel Haabeth

Innkjøp og salg

Tlf. +47 416 27 187

e-post: mikkel@polymertrade.no 

Please reload