OM OSS

PolymerTrade ble etablert i 1998, og etablert som aksjeselskap i 2000, med Per Haakonsen som eier. Fokus har fra starten vært eksport av plastavfall til materialgjenvinning samt import av plastplater.

 

Etter vanskelige år rundt finanskrisen i 2008 har omsetning og eksportert tonnasje gradvis økt fra 5,8 millioner kroner / 3000 tonn i bunnåret 2009 til 30 millioner kroner / 15 000 tonn i 2019, og vi øker fortsatt.

 

I 2012 Stiftet vi UAB RetroPlast i Litauen sammen med en lokal partner. Vi eksporterer nå årlig ca. 5 000 tonn blandet plastavfall for sortering i Litauen.

Totalt håndterer UAB RetroPlast over 10 000 tonn plastavfall årlig og er blitt en betydelig gjenvinningsaktør i Baltikum.

 

Vi eksporterer både produksjonsavfall, avfall fra offshore og fiskeoppdrett og emballasjeplast. Vi er godkjent som trader av Grønt Punkt Norge AS (www.grontpunkt.no), slik at innsamlere som eksporterer innsamlet plastemballasje via oss får godtgjørelse av Grønt Punkt.

I 2013 ble aksjekapitalen utvidet og Resource AS gikk inn som 50% eier.

Fra 01.01.2020 overfører Resource AS sin aktivitet innen plastgjenvinning til PolymerTrade, og PolyNord AS går inn som deleier og overfører sin aktivitet. Fra samme dato går daglig leder i Resource AS, Odd Øystein Meland, og daglig leder i PolyNord AS, Mikkel Haabeth, inn som heltids selgere i PolymerTrade.

Avd. i Skien

Per Haakonsen

Daglig leder

Tlf. +47 95 22 76 75

e-post: per@polymertrade.no

Kai Hansen

Logistikksjef

Tlf. +47 917 14 904 (kontor), 

+47 920 46 515 (privat)

e-post: kai@polymertrade.no

Galina Koleva Haakonsen

Administrasjon og regnskap

Tlf. +47 917 14 904 (kontor), +47 902 55 821 (privat)

e-post: galina@polymertrade.no

Vladislav Kolev

Logistikk

Tlf. +47 917 14 904 (kontor), 

+47 452 44 479 (privat)

e-post: vladislav@polymertrade.no

Please reload

Avd. i Trondheim

Odd Øystein Meland

Innkjøp og salg

Tlf. +47 917 10 081

e-post: odd@polymertrade.no

Mikkel Haabeth

Innkjøp og salg

Tlf. +47 416 27 187

e-post: mikkel@polymertrade.no 

Please reload